Teorie rovnosti

EN

Teorie rovnosti
(Česká republika, 2017, 63 min)

Režie: Barbora Chalupová

Kategorie: Česká soutěž

Festival Jeden svět

Snímek Barbory Chalupové se snaží zmapovat stav současné debaty o vyrovnanosti postavení a šancí žen a mužů v České republice.

Kampaň Sexistické prasátečko vyvolává každý rok pobavené komentáře české veřejnosti i značnou mediální pozornost. Jak jsme na tom ale s rovností mužů a žen, když odhlédneme od těch nejkřiklavějších případů? Kamera sleduje činnost členek skupiny Čtvrtá vlna, koordinátora a koordinátorku vládní kampaně To je rovnost! nebo vedoucí skupiny Genderman. Nechybí ani výjevy ze semináře pořádaného sympatizanty Ladislava Jakla, kteří si stěžují na ohrožení šancí bílého heterosexuálního muže. Zachycené rozhovory, dotazy na přednáškách pro veřejnost nebo jen letmá setkání těch, kdo se k tématu nerovnosti vyjadřují, skládají dohromady mozaiku vypovídající o úrovni diskuze v České republice.

Boj za rovné příležitosti mužů a žen se v různých podobách prolíná mnoha filmy v letošním festivalovém programu. Teorie rovnosti představuje hned několik českých iniciativ za genderovou rovnost. Čtvrtá vlna sází na lehce provokativní kampaně, Lucia Zachariášová a Petr Bittner vedli osvětovou kampaň To je rovnost zaštítěnou Úřadem vlády. Genderman nabízí možnost, jak porovnat životní zkušenosti právě z pohledu genderu. Cesty protagonistů a protagonistek jsou různé, ale cíl je stejný – rovné příležitosti a fungující soužití.

Workshop s iniciativou Genderman, který lze vidět ve filmu, si můžete během festivalu vyzkoušet na vlastní kůži. Nese název Krize mužství, nebo krize systému?