Směr: Válečná zóna

Směr: Válečná zóna

Režie: Eddie Gregoor a Peter Casaer

Vypravěč: Daniel Day-Lewis

Již více než 40 let poskytují Lékaři bez hranic zdravotnickou pomoc obětem ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof a epidemií.
Film Směr: Válečná zóna otevřeně vypráví o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným obětem. Prostřednictvím rozhovorů s pacienty a hlavními humanitárními aktéry film nejen odhaluje rizika, která při pomoci lidem ve válečných zónách humanitární organizace podstupují, a nutná bezpečnostní opatření, ale sleduje také prolínání pozic humanitárních s vojenskými a politickými. Získat přístup do válečných zón často znamená učinit mnoho kompromisů. Natočeno v Afghánistánu, Demokratické republice Kongo, Keni a Somálsku v letech 2011–2012.

Po filmu bude následovat debata s ředitelem české pobočky Lékařů bez hranic Pavlem Gruberem a MUDr. Janem Trachtou, chirurgem se zkušenostmi z mnoha misí. Debata se dotkne například otázky, zda je nyní se stoupajícím počtem přímých útoků na zdravotnická zařízení práce Lékařů bez hranic obtížnější nebo jaká je role organizace v epidemiích, které jsou globálními zdravotnickými aktéry stále přehlíženy.