60 let sekce Týden kritiky canneského festivalu v Praze

60 let sekce Týden kritiky canneského festivalu v Praze

Týden kritiky (Semaine de la critique) je paralelní sekce filmového festivalu v Cannes, která byla založena v roce 1962 svazem filmových kritiků (le Syndicat Français de la Critique de Cinéma) a která se od té doby snaží objevovat mladé filmové tvůrce a dává prostor jejich prvním celovečerním filmům, ať se jedná o debut či druhý film. Týden kritiky tak objevil takové tvůrce jako Ousmane Sembene, Jacques Audiard, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai, César Augusto Acevedo, Juila Ducournau, David R.Mitchell, Santiago Mitre, Jeff Nichols nebo Rebecca Zlotowski.

U příležitosti šedesátého výročí svého založení cestuje Týden kritiky napříč kontinenty, aby představil divákům celého světa výběr filmů posledních ročníků a zvýšil u mladé generace povědomí o filmové kritice a jejích výzvách v době nových médií.

 

Program :

  • Pátek 21.10

14:00 : Rien à foutre, režie : Julie Lecoustre a Emmanuel Marre, s hl. role Adèle Exarchopoulos
francouzsky s anglickými titulky  – pro veřejnost –  70 Kč     

Cassandra (26 let) je letuška u nízkonákladové společnosti. Žije ze dne na den, své dny tráví prací a nekonečnými večírky. Je věrná své přezdívce na Tinderu « Carpe Diem ». Vše se ale změní během nehody, která jí donutí vrátit se do reality. 

16:30 – 18h30 : 
anglicky – Určeno pro studenty
Workshop o filmové kritice pod vedením Miquela Escudero Diegueze. Prezentace úvodní linky výběru filmů na Semaine de la Critique (Týden kritiky), za účasti studentů FAMU a Univerzity Karlovy v Praze.

19:00  
francouzsky s anglickými titulky, – pro veřejnost –  70 Kč             
Projekce, představení filmů, Q&A v angličtině s Miquelem Escudero Diéguezem, Semaine de la critique (Týden kritiky) a Davidem Havasem, Národní filmový archiv

•    Rudé boty, krátkometrážní film, režie Anna Podskalská (14’), FAMU 
•    La vie des Morts, režie Arnaud Desplechin, s hrají Marianne Denicourt, Emmanuellem Devos, 
Dvacetiletý Patrick se rozhodl ukončit svůj život. Během jeho hospitalizace, kdy zůstává v kómatu, se celá jeho rodina se setkává v buržoazním domě na jihu Francie.

  • Sobota 22.10

francouzsky s anglickými titulky,  – pro veřejnost –  70 Kč     
18:30     La vie des morts, režie Arnaud Desplechin
20:00     Rien à foutre, režie Julie Lecoustre, hrají Emmanuel Marre a Adèle Exarchopoulos


Host
Miquel Escudero Diéguez je programový pracovník, filmový kritik a člen výběrové komise v Semaine de la Critique du Festival de Cannes (2020 - 2022) (Týden kritiky festivalu v Cannes 2020 - 2022). Vytvářel program pro filmový festival Entrevues Belfort (2020 a 2021) a Cinechilex, asociaci chilských filmařů a umělců žijících v zahraničí, kde spolupracuje s Pamelou Varelou. Lektor a konzultant pro řadu projektů: la Fabrique Cinéma du Monde Francouzského institutu Rawi Screenwriters Lab of Royal Film Commission of Jordan, jeho články byly též publikovány v Sofilm (Francie a Španělsko), Dirigido Por a Caimán Cuadernos de Cine.FAMU, Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague 
FAMU je jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU) a pátá nejstarší filmová škola v Evropě. Filmy svých studentů jsou každoročně oceňovány desítkami ocenění na filmových festivalech po celém světě. Studijní programy kombinují praktický i teoretický přístup, díky nimž studenti získají komplexní soubor dovedností a znalostí potřebných pro práci ve všech profesích filmu, televize, fotografie a nových médií.

 

 

//ENG// 60th anniversary of Cannes Critic’s week in Prague

Since 1962, when it was created by the Syndicat Français de la Critique de Cinéma, la Semaine de la Critique, a parallel section of the Cannes Film Festival, has been dedicated to the discovery of young cinematographic talents, by honouring their first and second feature films. Ousmane Sembene, Jacques Audiard, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai and more recently César Augusto Acevedo, Julia Ducournau, David R. Mitchell, Santiago Mitre, Jeff Nichols and Rebecca Zlotowski have all been revealed at La Semaine de la Critique.

On the occasion of its sixtieth anniversary, La Semaine de la Critique travels to all continents to present the films selected in recent years to audiences around the world and to raise awareness among the younger generation about the challenges of film criticism to guide the viewer in the age of new media.  The film critic education programme offered in Prague is organized́ with the French Institute-Kino 35, the cinematheque PONREPO and the FAMU film and tv school.

 

Programme :

  • Friday 21.10

14:00 : Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre avec Adèle Exarchopoulos
VOST ENG – open to all – 70 kc

Cassandre, 26 years old, is a flight attendant in a low-cost airline. Living from day to day, she goes from flight to flight and party to party, faithful to her Tinder nickname "Carpe Diem". Until an incident forces her to reconnect with the world.

16:30 – 18h30:  Workshop on film criticism led by Miquel Escudero Dieguez, and presentation of the editorial line and film selection of the Critics' Week, with the students of FAMU, and Charles University of Prague.
In English - For students only

19:00 VOST ENG – open to all – 70 kc: Screenings, presentation, Q&A in English by Miquel Escudero Diéguez, Semaine de la Critique and David Havas, Prague Cinémathèque

•    Red Shoes (Rudé boty) Short movie by Anna Podskalska (14’), FAMU 
•    La vie des Morts Arnaud Desplechin with Marianne Denicourt, Emmanuelle Devos 
Patrick, twenty years old, tried to end his life. While he is hospitalized, in a coma, the four branches of his family meet in a bourgeois house in the north of France.

  • Saturday 22.10

En FR ST Anglais – open to all – 70 kc VOST ENG  
18:30     La vie des morts de Arnaud Desplechin
20:00     Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre avec avec Adèle Exarchopoulos


Speaker
Miquel Escudero Diéguez
 is a programmer and film critic, member of the selection committee of La Semaine de la Critique at the Cannes Film Festival (2020-22). As programmer he worked with the Entrevues Festival in Belfort (2020 and 2021), as well as  with Cinechilex, the association of Chilean filmmakers and foreign artists, where he works with filmmaker Pamela Varela.  He has been a reader and consultant for projects, La Fabrique Cinémas du Monde de l’Institut français, the Rawi Screenwriters Lab of the Royal Film Commission of. His articles are published in magazines such as Sofilm (France and Spain), Dirigido Por and Caimán Cuadernos de Cine.


FAMU, Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague 
FAMU is one of the three faculties of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU, FAMU, HAMU) and the fifth oldest film school in Europe. Its students' films are recognized with dozens of awards at film festivals around the world every year. FAMU's study programmes combine both practical and theoretical approaches, thanks to which students acquire a comprehensive set of skills and knowledge needed to work in all professions of film, television, photography and new media.