Kupka - Průkopník abstraktního umění

Kupka - Průkopník abstraktního umění
(Francie, Česká republika, 2017, 52 min)

Režie: Jacques Loeuille

František Kupka je v koprodukčním dokumentárním filmu vykreslen jako výrazná tvůrčí osobnost umění 1. poloviny 20. stol., která v mnohém předešla svou dobu. Kupkovo dílo je ve filmu představeno spolu se světově proslulými jmény abstraktní malby a promlouvají o něm významní výtvarní teoretici současnosti včetně těch českých. Film mapuje celý Kupkův tvůrčí život od raných inspirací až po pozdní malby, proto byl natáčen i v Opočně, Dobrušce a Praze. V komentáři je film doplněn o klíčové informace z Kupkova osobního života, které částečně umožnují interpretaci Kupkových děl, a také porozumění době, ve které žil, jeho tvůrčím ambicím stejně jako ambicím jeho vrstevníků. (Česká televize)

Film bude promítnut v cyklu doprovodných akcí k výstavě Františka Kupky v Národní galerii Praha.