Rodinné představení | Svátek maminek

FR
EN

Rodinné představení | Svátek maminek
(62 min)

Krátkometrážní animované filmy

Ve francouzštině s anglickými titulky

Před filmem si můžou děti vyrobit dárek pro své maminky během animace v naší mediatéce, začínáme v 10.30!

Už máte dárek pro maminky ke svátku, který se slaví 12.května v Česku? Před projekcí si ho můžete vyrobit během ateliéru v Mediatéce a ve 12h30 začínáme s dětskými krátkometrážními filmy o silných ženách. Už se na Vás těšíme!