Příroda ve věku antropocénu – ekologie a environmentální etika

CZ

Příroda ve věku antropocénu – ekologie a environmentální etika

Seminář

V češtině

V rámci projektu Kontexty humanity připravujeme seminář na téma ekologie a environmentální etiky. Proběhne ve středu 15. listopadu od 17.00 ve Francouzském institutu v Praze (Štěpánská 35). Budeme ho vysílat také online na našem kanálu YouTube.

Vstup volný po přihlášení zde.

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. – půdní biolog a ekolog, politik a pedagog, poradce prezidenta ČR, byl ministrem životního prostředí a pracoval na několika významných pozicích pro Evropskou komisi

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – kněz a biolog, specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky, je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Ladislav Miko – Živá půda

Půda je nejméně poznanou složkou biosféry, se kterou jako lidé přicházíme denně do kontaktu. Není to jen úrodný substrát, který umožňuje vypěstovat, co člověk potřebuje k životu. Ve skutečnosti je půda živou entitou, která zajišťuje cirkularitu ekosystémů. Pro půdní funkce je zcela zásadní přítomnost ohromného množství půdních organismů mnoha druhů, zajištující funkce, které dokážeme stěží napodobit, a vůbec ne nahradit. Představíme si tajemství půdní druhové pestrosti, půdní spolupráce a dalších vztahů, fenoménu funkční redundance, tvorby a údržby půdní struktury i její degradace a z toho plynoucích důsledků. Představíme si různé režimy fungování půdy ve vztahu ke klimatické krizi a také možné postupy, jak poničené a degradované půdy restartovat a obnovit.

Marek Vácha – Život je celek

Biosféra je mnohem komplexnější, než jsme kdy mysleli. I když jsme vydělili sami sebe z přírody, jsme intimně spojeni se zbytkem biologického světa skrze symbiózy. Jsme zbudováni z těchto vztahů a náš vzduch a potrava jsou produkovány těmito vztahy. V přednášce budou představeny symbiózy, epigenetické mechanismy, člověk jako holobiont a bude zpochybněna představa, že jsme „my“ a někde jinde „příroda“, kterou je třeba případně chránit. Jsme spojeni s celkem přírody. Nepřežije-li ona, nemáme šanci ani my.