Postiženi muzikou

Postiženi muzikou
(Česká republika, 2019, 80 min)

Režie: Radovan Síbrt

Jeden svět

Láďa stále trousí vtipné poznámky. Petr má vlastní slovník, kterému ostatní nerozumějí. Jana si hledá partnera přes seznamku. Všechny spojuje radost z muziky a působení v orchestru, který před více než 20 lety založil kapelník Šimon Ornest. Přísnou rukou na hraně despotismu, bez lítosti, ale i s velkou energií a pochopením vede své muzikanty k uplatnění se v hudebním světě a je pro ně zároveň i oporou a přítelem. Režisér Radovan Síbrt svým dokumentem nechává nahlédnout do života členů The Tap Tap a umožňuje spoluprožívat jejich radosti, úspěchy, pády i bolestná loučení.

 

ENG

Láďa is always joking. Petr has his own incomprehensible dictionary. Jana seeks a partner via a dating service. They are linked through their joy in music and their involvement in the group founded more than 20 years ago by bandmaster Šimon Ornest. Strictly, almost despotically, without pity but with great energy and understanding, he not only leads his musicians to a place on the music scene but is also their support and friend. Director Radovan Síbrt’s film offers a glimpse into the lives of The Tap Tap’s members and makes it possible to share their joys, successes, failures, and also painful farewells.