Vylidněno

Vylidněno
(Kanada, Švédsko, 2019, 92 min)

Režie: Fredrik Gertten

Jeden svět

po promítání následuje debata

Zvláštní zpravodajka OSN pro přiměřené bydlení Leilani Farha cestuje po celém světě. Toronto, Barcelona, Londýn, New York – všude se opakuje stejná situace. Raketově rostou nájmy, ale nikoli příjmy. Centra měst se vylidňují, jak lidé ze střední třídy nestačí čelit neblahému vývoji stále se zvyšujících cen. Jenže jejich někdejší byty zejí prázdnotou. Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodně ukládat kapitál. A radnice jen obtížně hledají způsob, jak tento celosvětový trend zvrátit. Zasvěcený komentář dodávají světově uznávané osobnosti: socioložka Saskia Sassen, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz i spisovatel skrývající se před mafií Roberto Saviano.

 

ENG

Leilani Farha, the UN Special Rapporteur on the Right to Housing, travels the world. Toronto, Barcelona, London, New York – the situation is the same. Rent is skyrocketing, but income isn’t. Town centres are emptying as the middle-classes can no longer manage the unfavourable price changes. However, their former residences echo with emptiness. Financial groups have discovered that real estate is a good capital investment, and town halls struggle to reverse this worldwide trend. Internationally prominent individuals, such as sociologist Saskia Sassen, the Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, and Roberto Saviano, an author in hiding from the Mafia, add their informed commentaries.