Válka umění

Válka umění
(Norsko, Německo, 2019, 102 min)

Režie: Tommy Gulliksen

Jeden svět

Zatímco v Londýně zaznamenávají počítačová čidla pohyb šneků, jejichž šinutí skládá hudbu, na druhé straně světa, v Severní Koreji, tvoří malíř sociálně realistický portrét svého vůdce. Umění se tu manifestuje dvěma tak rozdílnými způsoby, jaké si vůbec lze představit. Norský režisér Tommy Gulliksen se rozhodl tyto dva světy přivést dohromady a vyráží se skupinou umělců do Pchjongjangu. Věří, že dokáže totalitní režim přesvědčit o prospěšnosti kontaktu se západním stylem, stejně jako že unudění evropští konzumenti umění získají díky setkání s odlišnou mentalitou nové podněty k zamyšlení. První krok ale k vzájemnému pochopení nestačí a snímek ilustruje, jak moc se mohou lidé vyrůstající v jiném prostředí lišit. Skončí celé setkání jen zábavným, ale hluchým minutím?

 

ENG

In London, computer sensors record the movement of snails, whose shifting composes music. Meanwhile, on the other side of the world, a painter in North Korea creates a socialist realist portrait of his leader. Art manifests itself in two such utterly different ways. Norwegian director Tommy Gulliksen decided to bring these two worlds together, and sets out for Pyongyang with a group of artists. He believes that the totalitarian regime can be convinced of the benefits of contact with the Western style, and that bored European art consumers will find new inspiration by encountering a different mentality. But the first step to understanding each other is not enough, and the film illustrates how much people growing up in different environments can differ. Will the whole thing end in merely a fun but ephemeral meeting?