Držme spolu

Držme spolu
(USA, Norsko, 2020, 20 min)

Režie: Anders Hammer

Jeden svět

po promítání filmu následuje debata

Nově připravovaný hongkongský zákon měl umožnit vydávání trestně stíhaných osob pevninské Číně, kde 99 % soudů končí verdiktem „vinen“. Občané Hongkongu za tím viděli nebezpečný krok do náruče komunistické vlády a vyšli na protest, který kvůli brutální reakci policie přerostl v masové mnohaměsíční demonstrace s požadavkem širší demokratizace. Dokument reportážně zachycuje období od září do prosince 2019, kdy se situace prakticky s každým týdnem vyhrocovala. Kontext objasňují stručné popisky, jež doplňují zejména komentáře protestujících. Největší prostor však dostávají záběry ze samotných ulic, kde houstnoucí mlha slzného plynu, prozařovaná explozemi zápalných lahví, výmluvně ilustruje, jak vypadá překročení Rubikonu.

 

ENG

The new Hong Kong law was intended to allow extradition to mainland China, where 99% of court cases end in a "guilty" verdict. The citizens of Hong Kong saw this as a dangerous step by the Communist government and went out in protest. The brutal reaction of the police turned this into massive demonstrations lasting months, with demands for broader democratisation. The documentary covers the period from September to December 2019, during which the situation escalated with every passing week. Brief descriptions accompany the protestors' comments. However, the largest space is given to footage from the streets themselves, where the thickening mist of tear gas, exacerbated by the explosions of Molotov cocktails, eloquently illustrates what the crossing of the Rubicon looks like.