Spratci

Spratci
(Nizozemsko, 2019, 92 min)

Režie: Maasja Ooms

Jeden svět

Bezradní rodiče, kteří už sami nedokážou zvládat nekontrolovatelné výbuchy hněvu a agrese, svěřují své děti do péče sociálních pracovníků. Ti jim nacházejí nový domov, na jehož renovaci se všichni společně podílejí. Velmi intimní a komorní vhled do křehkých vztahů mezi teenagery a jejich opatrovníky, kteří se musejí mít neustále na pozoru. V průběhu terapií společně otevírají staré rodinné rány a křivdy. O čem se ještě smí mluvit, a co naopak vyvolá záchvat vzteku? Dokument provází rapové písně plné násilí, ve kterých se tři hlavní hrdinové vzhlížejí. Čas plyne a stojaté vody malé komunity rozvíří příchod dalšího člena, dívky Sanne, který značně vyostří vztahy v téhle malé komunitě.

 

ENG

Helpless parents who can no longer handle uncontrolled surges of anger and aggression entrust their children to social workers, who find them a new home which they must renovate together. This is a very intimate look at the fragile relationships between teens and their guardians who must always be on their toes. During group therapy old family wounds and grievances are opened up. What can be discussed? And what incites anger? The film is accompanied by violence-filled rap songs in which the three protagonists see themselves. Time passes and the calm waters of the small community are stirred by the arrival of a new member – the teenage girl Sanne – which significantly intensifies relations in this small community.