Feministryně

Feministryně
(Švédsko, 2019, 85 min)

Režie: Viktor Nordenskiöld

Jeden svět

po promítání následuje debata

Snímek začíná tuto zkušenou diplomatku sledovat v momentě, kdy nastupuje do funkce ministryně zahraničí v roce 2014. Pozorujeme její zběsilé pracovní tempo a diplomatická setkání, při nichž vytrvale prosazuje dodržování lidských práv a genderovou rovnost. Její přímost je často trnem v oku mnoha světovým politikům, takže postupem času dochází k nejrůznějším verbálním útokům na její osobu a snahám o jejich odražení. Štábu tohoto mimořádného dokumentu se podařilo proniknout do blízkosti jedné z předních světových političek. Díky tomu dokument nabízí nejen pohled do zákulisí vrcholné světové politiky, ale i osobní portrét ženy, která si svou autenticitou a houževnatostí dokázala vybojovat pozici v převážně mužském světě.

 

ENG

The film starts tracking this experienced diplomat in 2014, when she assumed the post of Foreign Minister. We observe her hectic work pace and diplomatic meetings at which she persistently promotes human rights and gender equality. Her directness is often a thorn in the side of many of the world’s politicians, and, over time, we see various verbal attacks against her and her efforts to repel them. The crew making this extraordinary documentary successfully got close access to one of the world’s leading politicians. As a result, the film offers not only a glimpse behinds the scenes of high level world politics, but also a portrait of a woman who has managed to gain a position in what is chiefly a male world.