Pokud to počasí dovolí

Pokud to počasí dovolí

Dokument režisérky Élisapie Isaac s inuitskými kořeny. Studuje život ve vesnici Kangirsujuaq v kanadském teritoriu Nunavik. V této komunitě na březích Arktického oceánu plní ulice smích dětí a stařešinové přemítají o plynutí času. Jsou to nomádi otevřených prostor, kteří se snaží zvyknout si na podivný pocit osamocenosti. Mládež v pubertě si užívá „jižní“ kultury, a aby zabila čas, hraje golf v tundře. Staří pomalu vymírají a zdá se, že odchází celá jedna kultura.