20th Mezipatra Queer Film Festival 2019

20th Mezipatra Queer Film Festival 2019


Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Mezipatra v Kině 35 od 8. do 9. listopadu!
Více informací o festivalu na stánkách zde.

Seznam filmů v Kině 35 na konci článku.

O čem by filmy vyprávěly, pokud by jejich hrdinky a hrdinové jen pasivně přijímali okolní dění? Pokud by se nikdy nevydali na cestu do neznáma, nepřijali nové výzvy, netvořili zážiky a nesbírali zkušenosti? Viděli bychom na plátnech příběhy o prvních láskách, snech a ideálech, za které je třeba se bít?

Snímky jubilejního programu vás přesvědčí, že jsme to právě my, kdo drží svůj osud pevně v rukou, a současně zdůrazní, jak důležité je nepolevovat v úsilí vytvářet lepší svět stojící na solidaritě. Mezipatra totiž před 20 lety vznikla s vědomím, že pouze aktivním jednáním můžeme vytvořit budoucnost plnou tolerance. Inspirujte se k tomu i vy v letošních filmech!

- Sandra Hezinová, programová ředitelka
 

Nenechte si ujít francouzský dokumentární film "Burn the House Down", který vypráví příběh slavného francouzského umělce, DJ a producenta. Je jím Kiddy Smile, díky kterému Francie ppoznala taneční styl voguing a který bojuje za lidská práva lidí z LGBT komunity. 

/

ENG

20th Mezipatra Queer Film Festival 2019 comes to Kino 35! 8th - 9th november you can enjoy movies from QFF Mezipatra in our Kino 35!
More informatons here.

What would films talk about if their protagonists merely accepted the goings-on passively? If they never set out on a journey into the unknown, accepted new challenges, took part in adventures or gathered experience? Would the screens present stories of first loves, dreams, and ideals one must fight for?

The films of our anniversary programme will convince you that we are the ones holding our fates firmly in our hands, and emphasise how important it is to never relax efforts to create a better world based on solidarity. You see, Mezipatra came to life 20 years ago with the awareness that only an active approach can create a future full of tolerance. Find some inspiration for yourselves in this year's films!

Sandra Hezinová, Program Director